Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Kontaktni podaci

Veleučilište u Rijeci

Naziv kontakta:Daniel Maratović
Telefon:051/353-707
Naziv kontakta:Vedrana Divković
Telefon:051/353-708

Natrag na popis
Administracija kontaktnih podataka

https://administracija.aaiedu.hr/maticna/prikazi/779