Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Web aplikacije

U ovu kategoriji spadaju usluge koje koriste HTTPS/SOAP/SAML/CAS protokole. Usluge koje koriste sustav jedinstvene autentikacije korisnika označene su na popisu kraticom SAML ili CAS.

Napomena: Na popisu se nalaze isključivo usluge u produkcijskom statusu.

Za detaljnije informacije kliknite mišem na naziv usluge.

Naziv aplikacijeVlasnik aplikacijeAutentikacijski mehanizam
1."Web aplikacija za tajno glasanje Instituta Ivo Pilar"pilar.hrSAML
2.12tesla DokuWiki HomePagepmf.hrSAML
3.AAI@EduHr autentifikacija za Veleučilište u Viroviticivuv.hrSAML
4.AAI@EduHr Labsrce.hrSAML
5.AAI@EduHr websrce.hrSAML
6.Academio - web aplikacija za izradu rasporedakif.hrSAML
7.Academio DEVefos.hrOIDC
8.Academio EFOSefos.hrOIDC
9.Academio KIFkif.hrOIDC
10.Academio SFZGsfzg.hrOIDC
11.Administracijska aplikacija prijava na visoka učilišta (admin.nispvu.hr)azvo.hrSAML
12.Administratorska aplikacija državne mature i upisa na fakultete (admin.ncvvo.hr)carnet.hrSAML
13.Adobe Connect 9carnet.hrSAML
14.Adobe Connect 9 - test upgradecarnet.hrSAML
15.Alfa kabinetalfa.hrSAML
16.alfa.ffzg.hr (BigBlueButton videkonferencijski poslužitelj)ffzg.hrCAS
17.Anketa@IDIidi.hrSAML
18.Aplikacija Alumni Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
19.Aplikacija Asistent Školske knjigeskolskaknjiga.hrSAML
20.Aplikacija Urudžbeni i pismohranasrce.hrSAML
21.Aplikacija za administraciju prijava studijskih programaazvo.hrSAML
22.Aplikacija za certificiranje usluga u sustavu AAI@EduHrsrce.hrSAML
23.Aplikacija za istraživanje - informiranost maturanataazvo.hrSAML
24.Aplikacija za kontrolu zauzeća dvoranaefos.hrSAML
25.Aplikacija za pregled studentskih ugovorascst.hrSAML
26.Aplikacija za pretraživanje i pregled hrvatskih normihzn.hrSAML
27.Aplikacija za prijavu na natječaj za smještaj, pregled ponude poslova i izdanih studentskih ugovorascvz.hrSAML
28.Aplikacija za prijavu na natječaj za smještaj, pregled ponude poslova i izdanih studentskih ugovorastucos.hrSAML
29.Aplikacija za prijavu neprihvatljivih ponašanja u akademskoj zajedniciunizg.hrSAML
30.Aplikacija za prijavu znanstvenih aktivnostiffst.hrCAS
31.Aplikacija za pristup podacima usluga ISAK i ISSPsrce.hrSAML
32.Aplikacija za sinkronizaciju podataka prilikom povezivanja ISVU - LDAPsrce.hrSAML
33.Aplikacija za upravljanje subjektima u sustavu AAI@EduHrsrce.hrSAML
34.Aplikacija za upravljanje virtualnim organizacijama u sustavu AAI@EduHrsrce.hrSAML
35.Aplikacija za upravljanje virtualnim organizacijama u sustavu AAI@EduHr - društvene mrežesrce.hrSAML
36.Aplikacija za web ugovore SC Sisakscsisak.hrSAML
37.Aplikacije Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
38.Aplikacije Sveučilišta u Zagrebu (apps.unizg.hr)unizg.hrSAML
39.Aplikacije Sveučilišta u Zagrebu i web sjedište wiki servisa Sveučilišta u Zagrebu - razvojna okolinaunizg.hrSAML
40.Apuri Isvuuniri.hrSAML
41.Arhiva AAI@EduHr web sjedištasrce.hrSAML
42.Arhivska web aplikacija za Moodle tečajeve u 2022 godinicarnet.hrSAML
43.Autentikacija za aplikacije Rektorata Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
44.Autentikacija za aplikacije Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
45.Autorizacija na internet stranicu Studenskog centra Sveučilišta u Dubrovniku putem AAI@EduHrunidu.hrSAML
46.Autorizacija stipendijamzos.hrSAML
47.AZOO natjecanjaazoo.hrOIDC
48.Baltazarirb.hrSAML
49.Baltazar - sustav učenja na daljinu (svi studenti osim Menadžmenta javnog sektora)bak.hrSAML
50.Baltazar 2023./2024.bak.hrSAML
51.Baza doktoranada OBADunizg.hrSAML
52.Baza podataka znanstvenih projekata RHirb.hrSAML
53.Baza projekataagr.hrCAS
54.Baza projekata FSBfsb.hrSAML
55.Bazvuka - zvučna baza govoraffzg.hrSAML
56.Box@IRB - Računalni sustav za organizaciju i razmjenu datotekairb.hrSAML
57.Broj studenatasrce.hrSAML
58.CARNet administracija Javnog posluziteljacarnet.hrSAML
59.CARNet Adobe Connect Procarnet.hrSAML
60.CARNET aerocarnet.hrSAML
61.CARNET aero - predprodukcijacarnet.hrSAML
62.CARNET Arhiva-2021 Loomencarnet.hrSAML
63.CARNet Libarcarnet.hrSAML
64.CARNet Loomencarnet.hrSAML
65.CARNet Moodle MOOC - Arhivacarnet.hrSAML
66.CARNet Remailercarnet.hrSAML
67.CARNet RTcarnet.hrSAML
68.CARNet TCR-rezervacijecarnet.hrSAML
69.CARNET-ov CRM - predprodukcijacarnet.hrSAML, FWS
70.CARNetov interni webcarnet.hrSAML
71.CARNetove interne aplikacijecarnet.hrSAML
72.CAS za CPEU BBB analitikuffzg.hrCAS
73.CERES Web aplikacija za menadžment korištenja opremepfst.hrSAML
74.Chat servis za IRBirb.hrSAML
75.CLARIN repozitorijffzg.hrSAML
76.Cloud aplikacije Knjižnice IRB-airb.hrSAML
77.Cloud usluga - Virtual Computing Labsrce.hrSAML
78.Cloud usluga - Virtual Private Server - Zahtjevisrce.hrSAML
79.Confluence i Jira - srcehr.atlasian.netsrce.hrSAML
80.CRM sustavcarnet.hrFWS
81.CRO NGI - Hrvatska nacionalna grid infrastruktura - web sjedištesrce.hrSAML
82.CRO NGI - Hrvatska nacionalna grid infrastruktura - wikisrce.hrSAML
83.CRO NGI HTC Cloudsrce.hrSAML
84.Croatian Internet eXchange (CIX)srce.hrSAML
85.CroRIS Analitikasrce.hrSAML
86.CroRIS Portalsrce.hrSAML
87.CroRIS Projektisrce.hrSAML
88.CroRIS web aplikacija službenih evidencija MZOsrce.hrSAML
89.CroRIS web aplikacija za upravljanje administrativnim poslovimasrce.hrSAML
90.CroRIS web aplikacija za upravljanje CROSBI-jemsrce.hrSAML
91.CroRIS web aplikacija za upravljanje časopisimasrce.hrSAML
92.CroRIS web aplikacija za upravljanje događanjimasrce.hrSAML
93.CroRIS web aplikacija za upravljanje opremom i uslugamasrce.hrSAML
94.CroRIS web aplikacija za upravljanje osobamasrce.hrSAML
95.CroRIS web aplikacija za upravljanje patentima i proizvodimasrce.hrSAML
96.CroRIS web aplikacija za upravljanje ustanovamasrce.hrSAML
97.CROSBIirb.hrSAML
98.CROSBI Adminirb.hrSAML
99.CROSBI Frontirb.hrSAML
100.CROSBI Front Restrictedirb.hrSAML
101.CROSSDA Dataverseffzg.hrSAML
102.Dabar - Digitalni repozitorij Visokog učilišta Algebraalgebra.hrSAML
103.Dabar - Repozitorij Hrvatskog instituta za povijestisp.hrSAML
104.Dabar - default-ni produkcijski repozitorijsrce.hrSAML
105.Dabar - Digitalni akademski arhiv i repozitorij Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebusfzg.hrSAML
106.Dabar - Digitalni akademski repozitorij završnih i diplomskih radova Visoke škole ARCAvisokaskolaarca.hrSAML
107.Dabar - Digitalni akademski repozitorij završnih i diplomskih radova Visoke škole za inspekcijski i kadrovski menadžment u Splituvisokaskolaarca.hrSAML
108.Dabar - Digitalni repozitorij Centra za integrativnu bioetiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebuffzg.hrSAML
109.Dabar - Digitalni repozitorij Fakulteta turizma i ruralnog razvoja u Požegiftrr.hrSAML
110.Dabar - Digitalni repozitorij Hrvatskog katoličkog sveučilištaunicath.hrSAML
111.Dabar - Digitalni repozitorij Instituta za turizamiztzg.hrSAML
112.Dabar - Digitalni repozitorij Istarskog Veleučilištaiv.hrSAML
113.Dabar - Digitalni repozitorij Libertas međunarodnog sveučilištalibertas.hrSAML
114.Dabar - Digitalni repozitorij Međimurskog veleučilišta u Čakovcumev.hrSAML
115.Dabar - Digitalni repozitorij Muzičke akademijemuza.hrSAML
116.Dabar - Digitalni repozitorij Odjela za kulturologiju u Osijekuunios.hrSAML
117.Dabar - Digitalni repozitorij Sveučilišta Sjeverunin.hrSAML
118.Dabar - Digitalni repozitorij Veleučilišta u Rijeciveleri.hrSAML
119.Dabar - DJKBF repozitorijdjkbf.hrSAML
120.Dabar - EFOS repozitorijefos.hrSAML
121.Dabar - Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijekfazos.hrSAML
122.Dabar - Fakultet filozofije i religijskih znanostiffrz.hrSAML
123.Dabar - GradRi repozitorij (repository)uniri.hrSAML
124.Dabar - Hrvatski iseljenički tisakffzg.hrSAML
125.Dabar - Hrvatski veterinarski institutveinst.hrSAML
126.Dabar - IMI DATAimi.hrSAML
127.Dabar - Inantroinantro.hrSAML
128.Dabar - Institucionalni repozitorij Pravnog fakulteta u Osijekupravos.hrSAML
129.Dabar - Institut za javne financijeijf.hrSAML
130.Dabar - javni web Dabrasrce.hrSAML
131.Dabar - karaka-test.srce.hrsrce.hrSAML
132.Dabar - karaka10.srce.hrsrce.hrSAML
133.Dabar - karaka7.srce.hrsrce.hrSAML
134.Dabar - karaka8.srce.hrsrce.hrSAML
135.Dabar - karaka9.srce.hrsrce.hrSAML
136.Dabar - KBF-Splitkbf-st.hrSAML
137.Dabar - KIFoREPkif.hrSAML
138.Dabar - Nacionalni repozitorij disertacija DRnsk.hrSAML
139.Dabar - Nacionalni repozitorij završnih i diplomskih radova ZIRnsk.hrSAML
140.Dabar - Podest – Repozitorij Instituta za povijest umjetnostiipu.hrSAML
141.Dabar - Pravni fakultet u Splitupravst.hrSAML
142.Dabar - razvojno okruženje 1srce.hrSAML
143.Dabar - razvojno okruženje 2srce.hrSAML
144.Dabar - razvojno okruženje 3srce.hrSAML
145.Dabar - razvojno okruženje 4srce.hrSAML
146.Dabar - razvojno okruženje 5srce.hrSAML
147.Dabar - razvojno okruženje 6srce.hrSAML
148.Dabar - REP ALU UNIZG - Repozitorij Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebualu.hrSAML
149.Dabar - REPEFZG (Repozitorij radova Ekonomskog fakulteta)efzg.hrSAML
150.Dabar - Repozitorij ADUadu.hrSAML
151.Dabar - Repozitorij Agronomskog fakulteta u Zagrebuagr.hrSAML
152.Dabar - Repozitorij Akademije primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
153.Dabar - Repozitorij Akademije za umjetnost i kulturu u Osijekuuaos.hrSAML
154.Dabar - Repozitorij diplomskih radova Medicinskog fakulteta u Osijekumefos.hrSAML
155.Dabar - Repozitorij Državnog hidrometeorološkog zavodadhz.hrSAML
156.Dabar - Repozitorij Edukacijsko-rehabilitacijskog fakultetaerf.hrSAML
157.Dabar - Repozitorij Edward Bernays VŠKMbernays.hrSAML
158.Dabar - REPOZITORIJ EFFECTUS VELEUČILIŠTEvsfp.hrSAML
159.Dabar - Repozitorij Ekonomskog fakulteta Rijeka ; Repozitorij EFRI ; Repository of the University of Rijeka, Faculty of Economics, FECRIuniri.hrSAML
160.Dabar - Repozitorij Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splituefst.hrSAML
161.Dabar - Repozitorij Ekonomskog instituta Zagrebeizg.hrSAML
162.Dabar - Repozitorij Elektrotehničkog fakulteta Osijeketfos.hrSAML
163.Dabar - Repozitorij Fakulteta dentalne medicine: Repozitorij FDMRIuniri.hrSAML
164.Dabar - Repozitorij Fakulteta elektrotehnike i računarstva u Zagrebufer.hrSAML
165.Dabar - Repozitorij Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije, Sveučilište u Splitugradst.hrSAML
166.Dabar - Repozitorij Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebufkit.hrSAML
167.Dabar - Repozitorij Fakulteta organizacije i informatikefoi.hrSAML
168.Dabar - Repozitorij Fakulteta političkih znanosti, sveučilište u Zagrebufpzg.hrSAML
169.Dabar - Repozitorij Fakulteta prometnih znanostifpz.hrSAML
170.Dabar - Repozitorij Fakulteta turizma i ruralnog razvoja u Požegiftrr.hrSAML
171.Dabar - Repozitorij Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijekfdmz.hrSAML
172.Dabar - Repozitorij Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvuuniri.hrSAML
173.Dabar - Repozitorij Fakulteta za odgojne i obrazovne znanostifoozos.hrSAML
174.Dabar - Repozitorij Fakulteta zdravstvenih studijauniri.hrSAML
175.Dabar - Repozitorij Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebupharma.hrSAML
176.Dabar - Repozitorij Fesb-afesb.hrSAML
177.Dabar - Repozitorij Filozofskog fakulteta Rijeka - Repozitorij FFRIuniri.hrSAML
178.Dabar - Repozitorij Filozofskog fakulteta u Osijeku (FFOS-repozitorij)ffos.hrSAML
179.Dabar - Repozitorij Filozofskog fakulteta u Splituffst.hrSAML
180.Dabar - Repozitorij Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebugeof.hrSAML
181.Dabar - Repozitorij Geotehničkog fakultetagfv.hrSAML
182.Dabar - Repozitorij GFOSgfos.hrSAML
183.Dabar - Repozitorij Gradske i sveučilišne knjižnice Osijekgskos.hrSAML
184.Dabar - Repozitorij Grafičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebugrf.hrSAML
185.Dabar - Repozitorij Hrvatske akademije znanosti i umjetnostihazu.hrSAML
186.Dabar - Repozitorij Hrvatskih studijafhs.hrSAML
187.Dabar - Repozitorij Hrvatskog geološkog institutahgi-cgs.hrSAML
188.Dabar - Repozitorij Hrvatskog vojnog učilišta "Dr. Franjo Tuđman"hvu-morh.hrSAML
189.Dabar - Repozitorij Instituta za filozofijuifzg.hrSAML
190.Dabar - Repozitorij Instituta za fizikuifs.hrSAML
191.Dabar - Repozitorij Instituta za jadranske kulture i melioraciju kršakrs.hrSAML
192.Dabar - Repozitorij instituta za oceanografiju i ribarstvo, Splitizor.hrSAML
193.Dabar - Repozitorij Instituta za poljoprivredu i turizamiptpo.hrSAML
194.Dabar - Repozitorij istraživanja Instituta za društvena istraživanja u Zagrebuidi.hrSAML
195.Dabar - Repozitorij Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebukbf.hrSAML
196.Dabar - Repozitorij Kemijsko-tehnološkog fakulteta Splitktf-split.hrSAML
197.Dabar - Repozitorij Kineziološkog fakulteta Osijekkifos.hrSAML
198.Dabar - Repozitorij Kineziološkog fakulteta u Splitukifst.hrSAML
199.Dabar - Repozitorij Kliničke bolnice Merkurkb-merkur.hrSAML
200.Dabar - Repozitorij Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnicekbcsm.hrSAML
201.Dabar - Repozitorij Kliničkog bolničkog centra Splitkbsplit.hrSAML
202.Dabar - Repozitorij Klinike za dječje bolesti Zagrebkdb.hrSAML
203.Dabar - Repozitorij Medicinskog fakulteta Rijekauniri.hrSAML
204.Dabar - Repozitorij Medicinskoga fakulteta u Splitumefst.hrSAML
205.Dabar - Repozitorij Metalurškog fakulteta Sisak, Sveučilište u Zagrebusimet.hrSAML
206.Dabar - Repozitorij Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebunsk.hrSAML
207.Dabar - Repozitorij Odjela za biologijuunios.hrSAML
208.Dabar - Repozitorij Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
209.Dabar - Repozitorij Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
210.Dabar - Repozitorij Odjela za fiziku u Osijekuunios.hrSAML
211.Dabar - Repozitorij Odjela za informatiku Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
212.Dabar - Repozitorij Odjela za kemijuunios.hrSAML
213.Dabar - Repozitorij Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
214.Dabar - Repozitorij Odjela za matematiku u Osijekuunios.hrSAML
215.Dabar - Repozitorij Opće županijske bolnice Požegapozeska-bolnica.hrSAML
216.Dabar - Repozitorij PILARpilar.hrSAML
217.Dabar - Repozitorij Poliklinike SUVAGsuvag.hrSAML
218.Dabar - Repozitorij Pomorskog fakulteta u Rijeci -Repozitorij PFRI - Repository of the University of Rijeka, Faculty of Maritime Studiesuniri.hrSAML
219.Dabar - Repozitorij Pomorskog fakulteta u Splitupfst.hrSAML
220.Dabar - Repozitorij Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
221.Dabar - Repozitorij Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebupravo.hrSAML
222.Dabar - Repozitorij Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta u Zagrebupbf.hrSAML
223.Dabar - Repozitorij Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijekuptfos.hrSAML
224.Dabar - Repozitorij Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebupmf.hrSAML
225.Dabar - Repozitorij Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitupmfst.hrSAML
226.Dabar - Repozitorij radova Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebuarhitekt.hrSAML
227.Dabar - Repozitorij RGNFrgn.hrSAML
228.Dabar - Repozitorij Srcasrce.hrSAML
229.Dabar - Repozitorij Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu - Sveučilište Slavonski brodunisb.hrSAML
230.Dabar - Repozitorij Sveučilišne knjižnice Rijeka - Repozitorij SVKRI; Repository of the University of Rijeka Library - URL repositoryuniri.hrSAML
231.Dabar - Repozitorij Sveučilišnog odjela za forenzične znanosti Sveučilišta u Splituunist.hrSAML
232.Dabar - Repozitorij Sveučilišnog odjela za stručne studije Sveučilišta u Splituunist.hrSAML
233.Dabar - Repozitorij Sveučilišnog odjela za studije mora Sveučilišta u Splituunist.hrSAML
234.Dabar - Repozitorij Sveučilišnog odjela zdravstvenih studijaunist.hrSAML
235.Dabar - Repozitorij Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijekuunios.hrSAML
236.Dabar - Repozitorij Sveučilišta u Dubrovnikuunidu.hrSAML
237.Dabar - Repozitorij Sveučilišta u Splitusvkst.hrSAML
238.Dabar - Repozitorij Sveučilišta u Zadruunizd.hrSAML
239.Dabar - Repozitorij Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
240.Dabar - Repozitorij Šumarskog fakultetasumfak.hrSAML
241.Dabar - Repozitorij Tehničkog fakulteta u Rijeciriteh.hrSAML
242.Dabar - Repozitorij Tekstilno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebuttf.hrSAML
243.Dabar - Repozitorij Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebuufzg.hrSAML
244.Dabar - Repozitorij UFRIuniri.hrSAML
245.Dabar - Repozitorij Umjetničke akademije u Osijekuuaos.hrSAML
246.Dabar - Repozitorij Umjetničke akademije u Splituumas.hrSAML
247.Dabar - Repozitorij UNISBunisb.hrSAML
248.Dabar - Repozitorij Veleučilišta Baltazar Zaprešić u Zaprešićubak.hrSAML
249.Dabar - Repozitorij Veleučilišta PARpar.hrSAML
250.Dabar - Repozitorij Veleučilišta u Karlovcuvuka.hrSAML
251.Dabar - Repozitorij Veleučilišta u Slavonskom Broduunisb.hrSAML
252.Dabar - Repozitorij Veleučilišta u Šibenikuvus.hrSAML
253.Dabar - Repozitorij Veleučilišta u Viroviticivuv.hrSAML
254.Dabar - Repozitorij Veleučilišta u Vukovaruvevu.hrSAML
255.Dabar - Repozitorij Veleučilišta VERNunivern.hrSAML
256.Dabar - Repozitorij Veterinarskog fakulteta u Zagrebuvef.hrSAML
257.Dabar - Repozitorij VGUKvguk.hrSAML
258.Dabar - Repozitorij Visoke škole Ivanić-Gradvsig.hrSAML
259.Dabar - Repozitorij Visoke škole za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje Nikola Šubić Zrinskiepsz.hrSAML
260.Dabar - Repozitorij Visoke škole za sigurnostvss.hrSAML
261.Dabar - Repozitorij završnih radova Filozofskog fakulteta Sveučilita u Zagrebuffzg.hrSAML
262.Dabar - Repozitorij završnih radova Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebumef.hrSAML
263.Dabar - Repozitorij završnih radova RRiF VŠrvs.hrSAML
264.Dabar - Repozitorij završnih radova Sveučilišta Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSAML
265.Dabar - Repozitorij završnih radova Veleučilišta Nikola Tesla u Gospićuvelegs-nikolatesla.hrSAML
266.Dabar - Repozitorij Zdravstvenog veleučilišta Zagrebzvu.hrSAML
267.Dabar - Repozitorij znanstvenih i stručnih radova Hrvatskog Crvenog križahck.hrSAML
268.Dabar - RIARH - Repozitorij Instituta za arheologijuiarh.hrSAML
269.Dabar - SEELS Network Database (SEELSNDB) repozitorij Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
270.Dabar - središnji servis (čvor - karaka-dabar.srce.hr)srce.hrSAML
271.Dabar - STIN repozitorijstin.hrSAML
272.Dabar - Sveučilište u Rijeciuniri.hrSAML
273.Dabar - UNIZG Arhivunizg.hrSAML
274.Dabar - Veleučilište s pravom javnosti Baltazar Zaprešićbak.hrSAML
275.Dabar - Veleučilište Velika Goricavvg.hrSAML
276.Dabar - Visoka škola za menadžment i dizajn ASPIRA Splitaspira.hrSAML
277.Dabar - Zagreb School of Economics and Management Repositoryzsem.hrSAML
278.Dabar - Završni radovi Studija energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora u Šibenikuunizg.hrSAML
279.DEMLASgeof.hrSAML
280.Demo aplikacija za registraciju drugog faktora višestupanjske autentikacijesrce.hrSAML
281.Dev - AOSIsrce.hrSAML, CAS
282.Digitalna zrelost E-školecarnet.hrCAS
283.Digitalna zrelost E-škole - FOIfoi.hrCAS
284.Digitalni raspored GFOSgfos.hrSAML
285.Digitalni repozitorij dokumenataalgebra.hrSAML, OIDC
286.Digitalni udžbenici - Elementelement.hrSAML
287.Distribucijski centar za Microsoftove proizvodesrce.hrSAML
288.Dodjeljivanje dvo-faktorske autentikacije za djelatnike Srcasrce.hrSAML
289.Dreamspark Premium za korisnike Matematičkog odsjeka PMF-apmf.hrSAML
290.Državne socio-ekonomske stipendijemzos.hrSAML
291.Dvostupanjska autentikacija - demo aplikacija webauthn-eIDsrce.hrSAML
292.Dvostupanjska autentikacija - demo aplikacija webauthn-FIDOsrce.hrSAML
293.Dvostupanjska autentikacija demo aplikacija SMS OTP AAI@EduHr Gatewaysrce.hrSAML
294.Dvostupanjska autentikacija demo aplikacija SMS OTP infobib Gateway uniri.hr SZsrce.hrSAML
295.Dvostupanjska autentikacija demo aplikacija TOTPsrce.hrSAML
296.Dvostupanjska autentikacija demo aplikacija YubiKeysrce.hrSAML
297.e-Maticecarnet.hrFWS
298.e-platforma za učenjeOIDC
299.e-potvrde CARNetcarnet.hrSAML
300.e-Potvrde za učenike i roditeljecarnet.hrSAML
301.e-Savjetovanja Agronomski fakultetagr.hrSAML
302.e-servisi FO Prirodoslovno-matematičkog fakultetapmf.hrSAML
303.e-sfera - digitalni sustav udžbenika Školske knjigeskolskaknjiga.hrSAML
304.e-Škole Wi-Fi - Arubacarnet.hrSAML
305.e-Škole Wi-Fi - Merakicarnet.hrSAML
306.e-učenje VuKavuka.hrSAML
307.e-Upisi usluga upisa u odgojne i obrazovne ustanovecarnet.hrSAML, OIDC
308.e.udzbenikSAML
309.ECTS katalogagr.hrSAML
310.Edgar Online Exam Systemfer.hrSAML
311.Edgar Online Exam Systemfer.hrSAML
312.Edgar UI SPA productionfer.hrOIDC
313.eduAdresarsrce.hrSAML
314.eduAdresar adminsrce.hrSAML
315.Eduplanunist.hrSAML
316.EduPlan MEFSTmefst.hrSAML
317.Eduplan OZSunist.hrOIDC
318.EduplanHKSunicath.hrOIDC
319.EduPlanKTFSplitktf-split.hrSAML
320.eduroam - hosting RADIUS Web aplikacijasrce.hrSAML
321.Edutorijcarnet.hrSAML
322.EFRI e-referadaefri.hrSAML
323.EFRI ISVURIefri.hrSAML
324.EFZG - Sustav za anketiranjeefzg.hrCAS
325.EFZG Analyticsefzg.hrSAML
326.EFZGIzborniefzg.hrSAML
327.Elektroničke knjige – Kršćanska sadašnjostks.hrSAML
328.Elektrostrojarska škola Varaždin - elektronički udžbeniciskole.hrSAML
329.EMA - Aplikacija za organizaciju edukacijecarnet.hrSAML
330.EMA - Aplikacija za organizaciju edukacije - preprodukcijska aplikacijacarnet.hrSAML
331.Energetski studij Šibenikunizg.hrSAML
332.ERM Venture - softver za upravljanje rizicimahera.baSAML
333.eTURmzos.hrSAML
334.Evidencija međunarodne suradnjeunizg.hrSAML
335.Evidencija nasiljasrce.hrSAML
336.F-Ticks websrce.hrSAML
337.FEPA-clientfer.hrOIDC
338.FER natprofer.hrSAML
339.FFRI ISVUuniri.hrSAML
340.FIDIT Aplikacije - Produkcijauniri.hrSAML
341.Filesender Aplikacijasrce.hrSAML
342.FKIT e-Referadafkit.hrSAML
343.FOI BBBfoi.hrOIDC
344.FOI BBB - eksperimentalnofoi.hrOIDC
345.FOI Eventsfoi.hrSAML
346.FOI Zaštita na radufoi.hrSAML
347.FTHM ISVURIuniri.hrSAML
348.Fulir DATAirb.hrSAML
349.G Suite for Education za Športsku gimnazijuskole.hrSAML
350.G Suite za CARNETcarnet.hrSAML
351.G Suite za Dubrovačke knjižnicedkd.hrSAML
352.G Suite za Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilište u Zagrebufer.hrSAML
353.G Suite za Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijekfdmz.hrSAML
354.G Suite za Filozofski fakultet u Splituffst.hrSAML
355.G Suite za INDUSTRIJSKA ŠKOLAskole.hrSAML
356.G Suite za Institut za arheologijuiarh.hrSAML
357.G Suite za Pravni fakultet Osijekpravos.hrSAML
358.G Suite za Pravni fakultet u Zagrebupravo.hrSAML
359.G Suite za Prehrambeno-biotehnološki fakultetpbf.hrSAML
360.G Suite za skole.hrskole.hrSAML
361.G Suite za Studentski centar Rijekascri.hrSAML
362.G Suite za Sveučilište u Dubrovnikuunidu.hrSAML
363.G Suite za Sveučilište u Slavonskom Broduunisb.hrSAML
364.G Suite za Sveučilište u Splituunist.hrSAML
365.G suite za unizd.hrunizd.hrSAML
366.G Suite za Veleučilište u Bjelovaruvub.hrSAML
367.G Suite za Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebuvef.hrSAML
368.Galaxysrce.hrOIDC
369.Galaxy develsrce.hrOIDC
370.garbin.unidu.hr - web stranica Sveučilišta u Dubrovnikuunidu.hrSAML
371.Gauss Box e-learning platforma (PROD)OIDC
372.Generator Državne Maturencvvo.hrSAML
373.GFOS vijećegfos.hrSAML
374.Gimnazijski ekološki laboratorijskole.hrSAML
375.Gitlab serverunipu.hrSAML
376.Gitlab server 2unipu.hrSAML
377.Godišnji izvještaji ustanova članicacarnet.hrSAML
378.Google Apps Education Edition za Elektrotehnički fakultet Osijeketfos.hrSAML
379.Google Apps Education Edition za Sveučilište Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSAML
380.Google Apps Education Edition za Sveučilište u Rijeciuniri.hrSAML
381.Google Apps Education Edition za Teološki fakultet Matija Vlačić Iliriktfmvi.hrSAML
382.Google Apps za Akademiju dramskih umjetnostiadu.hrSAML
383.Google Apps za Institut za antropologijuinantro.hrSAML
384.Google Apps za Međimursko veleučilištemev.hrSAML
385.Google Apps za Muzičku akademijumuza.hrSAML
386.Google Apps za studente Međimurskog veleučilištamev.hrSAML
387.Google Apps za Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebusrce.hrSAML
388.Google Apps za Sveučilište Libertaslibertas.hrSAML
389.Google Apps za Sveučilište Sjeverunin.hrSAML
390.Google Workspace for Education za Istarsko veleučilišteiv.hrSAML
391.Helpdesk Wikicarnet.hrSAML
392.HMD - Online Natjecanjamatematika.hrSAML
393.HR-ZOO - VDC Portalsrce.hrSAML
394.HR-ZOO.CSNIsrce.hrSAML
395.Hrčak - administratorska sučelja - ASunizg.hrSAML
396.Hrčak - Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatskesrce.hrSAML
397.Hrčak - Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske - Razvojna okolinasrce.hrSAML
398.Hrčak - Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske - Razvojna okolina (dev1)srce.hrSAML
399.Hrčak administratorsko sučeljeunizg.hrSAML
400.HRN4You - online pregled hrvatskih normihzn.hrSAML
401.HRZOO Openstack - Faust Vrancicsrce.hrOIDC
402.HZZ - Anketa o profesionalnim namjerama učenika osnovnih i srednjih školahzz.hrSAML
403.Informacijski sustav visokih učilišta (ISVU)srce.hrSAML
404.Informacijski sustav visokih učilišta (ISVU) - Studomat sučelje s virtualnom tipkovnicomsrce.hrSAML
405.Informacijski sustav za elektroničko glasovanjeuniri.hrSAML
406.Informacijski sustava visokih učilišta (ISVU) - Skladište podatakasrce.hrSAML
407.Interna Wordpress inačica za nastavu informatike OŠ Matije Petra Katančićaskole.hrSAML
408.Interni dokumenti fakultetapbf.hrSAML
409.Interni informacijski servis Srca - sflow CIXsrce.hrSAML
410.Interni informacijski servis Srca - sflow Srcesrce.hrSAML
411.Interni informacijski servisi - Nadzor računalnih sredstava Srcasrce.hrSAML
412.Interni informacijski servisi i sustavi Srca - testsrce.hrSAML
413.Interni informacijski servisi Srca - Gitlabsrce.hrSAML
414.Interni informacijski servisi Srca - Jirasrce.hrSAML
415.Interni informacijski servisi Srca - NOC konfiguracije & syslogsrce.hrSAML
416.Interni informacijski servisi Srca - SysIntranet websrce.hrSAML
417.Interni informacijski servisi Srca - Wikisrce.hrSAML
418.Interni servisi Srcasrce.hrSAML
419.Interni servisi Srca - Websrce.hrSAML
420.Interni servisi za sistemcesrce.hrSAML
421.Intranet autorizacija na web stranice Šumarskog fakultetasumfak.hrSAML
422.Intranet i javni web Veleučilišta u Šibenikuvus.hrSAML
423.Intranet Pravnog fakulteta u Splitupravst.hrSAML
424.Intranet stranice Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitukbf-st.hrSAML
425.Intranet Sveučilišta Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSAML
426.IRB rezervacijeirb.hrSAML
427.ISSP izvještajni sustavsrce.hrSAML, OIDC
428.ISVU – Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
429.ISVU – Odjela za informatiku Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
430.ISVU – Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
431.ISVU – Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeciriteh.hrSAML
432.ISVU RI - FDMRIuniri.hrSAML
433.ISVURI - Fakultet zdravstvenih studija u Rijeciuniri.hrSAML
434.ISVURI – Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
435.ISVURi – Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
436.ISVURI – Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
437.ISVURI – Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
438.ISVURI – Sveučilište u Rijeci - Studij logopedijeuniri.hrSAML
439.ISVURI – Sveučilište u Rijeci - Studij politehnikeuniri.hrSAML
440.Izrada paketa stribor.srce.hrsrce.hrSAML
441.IZZI aplikacija za digitalne obrazovne sadržajeprofil-klett.hrSAML, OIDC
442.Javne web usluge Srca - IT-UniZg, MSRef centarsrce.hrSAML
443.Javni informacijski servisi Srca - Wikisrce.hrSAML
444.Jedinstvena Studentska Sveučilišna Anketaunios.hrSAML
445.JupyterHubsrce.hrSAML, CAS, OIDC
446.JupyterLab devel servisisrce.hrOIDC
447.Katalog djelatnika Agronomskog fakultetaagr.hrSAML
448.Katalog e-kolegija ustanova u sustavu visokog obrazovanjasrce.hrSAML
449.katalog poslijediplomskog studija "Poljoprivredne znanosti"agr.hrSAML
450.Katalog projekata Agronomskog fakultetaagr.hrSAML
451.Katalog studenata Agronomskog fakultetaagr.hrSAML
452.Kermit - interne aplikacije ZPR, FERfer.hrSAML, OIDC
453.Kolegiokolegio.hrSAML
454.Kolekcija web-aplikacija Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
455.Konto webunist.hrSAML
456.kvizovi.srednja.hrsrednja.hrSAML
457.Laboratorij Udruge Demokracija 2.0ief.hrSAML
458.lapis.unidu.hr-Intraweb stranica Sveučilišta u Dubrovnikuunidu.hrSAML
459.Learn@FOIfoi.hrCAS
460.lektire.skole.hrcarnet.hrSAML
461.Lex pravospravos.hrSAML
462.Limesurvey - upitnik.carnet.hrcarnet.hrSAML
463.LimeSurvey - Usluga za izradu anketnih upitnikasrce.hrSAML
464.LimeSurvey2srce.hrSAML
465.login.carnet.hrcarnet.hrSAML
466.Loomen integracijecarnet.hrSAML
467.Mailman3 instalacija - produkcijasrce.hrOIDC
468.Mailman3 instalacija na neumijkusrce.hrOIDC
469.mCARNetcarnet.hrSAML
470.mdm.skole.hr - predprodukcijacarnet.hrSAML
471.Meduzacarnet.hrSAML
472.MEFST EduPlan (VDC)mefst.hrOIDC
473.MefZgPhDmef.hrSAML
474.MefZgSenmef.hrSAML
475.Merlin - Sustav za e-učenje (merlin.srce.hr)srce.hrSAML
476.Merlin - Sustav za e-učenje (moodle.srce.hr)srce.hrSAML
477.Merlin u školi - Sustav za e-učenjesrce.hrSAML
478.Microsoft Office 365 za Arhitektonski fakultetarhitekt.hrSAML
479.Microsoft Office 365 za domenu srce.hrsrce.hrSAML
480.Microsoft Office 365 za korisnike PMF Splitpmfst.hrSAML
481.Microsoft Office 365 za korisnike Elektrotehničkog Fakulteta Osijeketfos.hrSAML
482.Microsoft Office 365 za korisnike Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijekfdmz.hrSAML
483.Microsoft office 365 za korisnike gkzd.hrgkzd.hrSAML
484.Microsoft Office 365 za korisnike Instituta za filozofijuifzg.hrSAML
485.Microsoft Office 365 za korisnike iz Akademija za umjetnost i kulturuuaos.hrSAML
486.Microsoft Office 365 za korisnike iz Akademije dramske Umjetnostiadu.hrSAML
487.Microsoft Office 365 za korisnike iz Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebualu.hrSAML
488.Microsoft Office 365 za korisnike iz domene efzg.hrefzg.hrSAML
489.Microsoft office 365 za korisnike iz EFSTefst.hrSAML
490.Microsoft Office 365 za korisnike iz Fakulteta filozofije i religijskih znanostiffrz.hrSAML
491.Microsoft Office 365 za korisnike iz Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitugradst.hrSAML
492.Microsoft Office 365 za korisnike iz Fakulteta organizacije i informatike Varaždinfoi.hrSAML
493.Microsoft Office 365 za korisnike iz Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Osijekufoozos.hrSAML
494.Microsoft Office 365 za korisnike iz FER-afer.hrSAML
495.Microsoft Office 365 za korisnike iz Filozofski fakultet, Sveučilište u Splituffst.hrSAML
496.Microsoft Office 365 za korisnike iz Filozofskog fakulteta u Osijekuffos.hrSAML
497.Microsoft Office 365 za korisnike iz Geotehničkog fakultetagfv.hrSAML
498.Microsoft Office 365 za korisnike iz Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebugrad.hrSAML
499.Microsoft Office 365 za korisnike iz Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijekgfos.hrSAML
500.Microsoft Office 365 za korisnike iz Grafičkog fakultetagrf.hrSAML
501.Microsoft Office 365 za korisnike iz Hrvatskog geološkog institutahgi-cgs.hrSAML
502.Microsoft Office 365 za korisnike iz Hrvatskog instituta za povijestisp.hrSAML
503.Microsoft Office 365 za korisnike iz Institut za jadranske kulture i melioraciju kršakrs.hrSAML
504.Microsoft Office 365 za korisnike iz Institut za razvoj i međunarodne odnoseirmo.hrSAML
505.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za arheologijuiarh.hrSAML
506.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za etnologiju i folkloristikuief.hrSAML
507.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za Fizikuifs.hrSAML
508.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za javne financijeijf.hrSAML
509.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za medicinska istrazivanja i medicinu radaimi.hrSAML
510.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za oceanografiju i ribarsvo, Splitizor.hrSAML
511.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za povijest umjetnostiipu.hrSAML
512.Microsoft Office 365 za korisnike iz KBF-akbf.hrSAML
513.Microsoft Office 365 za korisnike iz Kemijsko-tehnološkog fakultetaktf-split.hrSAML
514.Microsoft Office 365 za korisnike iz Kineziološkog fakulteta Osijekkifos.hrSAML
515.Microsoft Office 365 za korisnike iz Kliničke bolnice "Sveti Duh"kbsd.hrSAML
516.Microsoft Office 365 za korisnike iz Leksikografskog zavoda Miroslav Krležalzmk.hrSAML
517.Microsoft Office 365 za korisnike iz Medicinskog fakulteta Osijekmefos.hrSAML
518.Microsoft Office 365 za korisnike iz Medicinskog Fakulteta u Zagrebumef.hrSAML
519.Microsoft Office 365 za korisnike iz Mediteranski institut za istraživanje životamedils.hrSAML
520.Microsoft Office 365 za korisnike iz Međimurskog veleučilišta u Čakovcumev.hrSAML
521.Microsoft Office 365 za korisnike iz Muzičke akademijemuza.hrSAML
522.Microsoft Office 365 za korisnike iz Poljoprivrednog instituta Osijekpoljinos.hrSAML
523.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pomorskog fakulteta Splitpfst.hrSAML
524.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pravnog fakulteta Osijekpravos.hrSAML
525.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebupravo.hrSAML
526.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pravnog fakulteta Svučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
527.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pravnog Fakulteta u Splitupravst.hrSAML
528.Microsoft Office 365 za korisnike iz Prehrambeno tehnološki fakultet Osijekptfos.hrSAML
529.Microsoft Office 365 za korisnike iz Prehrambeno-biotehnološki fakultetpbf.hrSAML
530.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pučko otvoreno učilište Novakpounovak.hrSAML
531.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pučkog otvorenog učilištapou.hrSAML
532.Microsoft Office 365 za korisnike iz Staroslavenskog institutastin.hrSAML
533.Microsoft Office 365 za korisnike iz Studentskog centra Šibenikscsi.hrSAML
534.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišne knjižnice u Splitusvkst.hrSAML
535.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišta Sjeverunin.hrSAML
536.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišta u Dubrovnikuunidu.hrSAML
537.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišta u Osijeku (rektorat i odjeli)unios.hrSAML
538.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišta u Zadruunizd.hrSAML
539.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišta u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultetttf.hrSAML
540.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišta ui Slavonskom Broduunisb.hrSAML
541.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultetpharma.hrSAML
542.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultetagr.hrSAML
543.Microsoft Office 365 za korisnike iz Šumarskog fakultetasumfak.hrSAML
544.Microsoft Office 365 za korisnike iz šumarskog institutasumins.hrSAML
545.Microsoft Office 365 za korisnike iz Učilišta MAestrouciliste-maestro.hrSAML
546.Microsoft Office 365 za korisnike iz ustanove Medicinski fakultet u Splitumefst.hrSAML
547.Microsoft Office 365 za korisnike iz ustanove: Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaruvevu.hrSAML
548.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta "Nikola Tesla" u Gospićuvelegs-nikolatesla.hrSAML
549.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta Baltazar Zaprešićbak.hrSAML
550.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta Hrvatsko zagorje Krapinavhzk.hrSAML
551.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta u Karlovcuvuka.hrSAML
552.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta u Rijeciveleri.hrSAML
553.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta u Šibenikuvus.hrSAML
554.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta Velika Goricavvg.hrSAML
555.Microsoft Office 365 za korisnike iz Visoka škola za menadžment i dizajn ASPIRAaspira.hrSAML
556.Microsoft Office 365 za korisnike iz Visoke škole za sigurnost s pravom javnostivss.hrSAML
557.Microsoft Office 365 za korisnike iz Zdravstvenog Veleučilištazvu.hrSAML
558.Microsoft Office 365 za korisnike Kineziološkog fakulteta u Splitukifst.hrSAML
559.Microsoft Office 365 za korisnike Metalurškog fakulteta - Sveučilište u Zagrebusimet.hrSAML
560.Microsoft Office 365 za korisnike Prirodoslovno-matematičkog fakultetapmf.hrSAML
561.Microsoft Office 365 za korisnike s Ekonomskog fakulteta u Oijekuefos.hrSAML
562.Microsoft Office 365 za korisnike s Rektorata Sveučilišta u Splituunist.hrSAML
563.Microsoft Office 365 za korisnike sa Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovudjkbf.hrSAML
564.Microsoft Office 365 za korisnike sa Učiteljskog fakultetaufzg.hrSAML
565.Microsoft Office 365 za korisnike Sveučilišta Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSAML
566.Microsoft Office 365 za korisnike Tehničkog fakulteta u Rijeciriteh.hrSAML
567.Microsoft Office 365 za korisnike Veleučilišta "Marko Marulić" u Kninuveleknin.hrSAML
568.Microsoft Office 365 za korisnike Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebuvef.hrSAML
569.Microsoft Office 365 za osnovne i srednje školeskole.hrSAML
570.Microsoft Office 365 za Rektorat Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
571.Microsoft software download centercarnet.hrSAML
572.Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta - Mreža ustanova u sustavu obrazovanjamzos.hrSAML
573.MoD - Sustav za e-učenje Moodle u društvusrce.hrSAML
574.Moj CARNet (interno)carnet.hrSAML
575.MojAAI razvojsrce.hrSAML
576.MojAAI@EduHr web sjedištesrce.hrSAML
577.Moodle - Biološki odsjek PMF-apmf.hrSAML
578.Moodle 2 test - Sustav za e-učenje za probni rad sa sustavom na određeno vrijemesrce.hrSAML
579.Moodle PMF Splitpmfst.hrSAML
580.Moodle sustav - Odjel za fiziku - Sveučilište JJ Strossmayera u Osijekuunios.hrSAML
581.Moodle Sveučilišta u Puliunipu.hrSAML
582.Moodle Zdravstvenog Veleučilištazvu.hrSAML
583.moodle_testunipu.hrSAML
584.Mreža e-školecarnet.hrSAML
585.Mrežna stranica Institut za oceanografiju i ribarstvoizor.hrSAML
586.Mrkve Fizikaunios.hrSAML
587.MSDN Academic Downloaduniri.hrSAML
588.MZOS - Državne stipendijemzos.hrSAML
589.MZOS - Prijevoz učenikamzos.hrSAML
590.MZOS (dev) - računalo za provjeru autentikacijesrce.hrSAML
591.MZOS sustav webObrascisrce.hrSAML
592.Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje školecarnet.hrSAML
593.Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole - preprodukcijska admin aplikacijacarnet.hrSAML
594.Nacionalni portal za udaljeno učenje "Nikola Tesla"carnet.hrSAML
595.Nadzor IT sustava Srca (interni)srce.hrSAML
596.Nadzor IT sustava Srca iz mreže CARNetsrce.hrSAML
597.Nadzor IT sustava Srca iz mreže izvan Hrvatskesrce.hrSAML
598.Nadzor mrežne infrastrukturesrce.hrSAML
599.Nadzorni sustav Grafana - testsrce.hrSAML, OIDC
600.Nastavni materijali Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijekfdmz.hrSAML
601.Natječaj za smještaj - SC ZGsczg.hrSAML
602.NIAS - Nacionalni identifikacijski i autentikacijski sustavsrce.hrSAML
603.NIAS - Razvojno okruženjesrce.hrSAML
604.NISpVUcarnet.hrFWS
605.NSZ.hrnsz.hrSAML
606.NSZVO Izborinsz.hrSAML
607.Oblak servis OŠ Sunjaskole.hrSAML
608.Održavanje poslužitelja ustanovasrce.hrSAML
609.Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebuffzg.hrSAML
610.Okolina za predmet ARISfer.hrOIDC
611.Online baze podataka - EBSCOmzos.hrSAML
612.Online prijaveOIDC
613.OnlyFaxonlyfax.hrOIDC
614.osTicket sustav Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebupravo.hrCAS
615.PAR Moodlepar.hrSAML
616.Pfri Isvuuniri.hrSAML
617.PFRI-AAI-Loginuniri.hrSAML
618.Platforma za e-učenje RCK Faust – Strojarstvocarnet.hrSAML
619.PMFST Mentorstva Web Apppmfst.hrSAML
620.PMFST Voditeljstvapmfst.hrSAML
621.PMFST-Javna nabavapmfst.hrSAML
622.Portal elektroničkih izvora za hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicunsk.hrCAS
623.Portal za CARNet sistem inženjerecarnet.hrSAML
624.Potvrda realizacije nastave za predstojnike zavoda ETFOsetfos.hrSAML
625.PPK helpdeskcarnet.hrFWS
626.Praksa - AGRagr.hrCAS
627.Praksa - EFRIefri.hrSAML, CAS
628.Praksa - EFSTefst.hrSAML
629.Praksa - FKITfkit.hrSAML, CAS
630.Praksa - GRFgrf.hrCAS
631.Praksa - PBFpbf.hrSAML
632.Praksa - PTFOSptfos.hrSAML
633.Praksa - ŠUMFAKsumfak.hrSAML
634.Praksa - TTFfoi.hrCAS
635.Praksa - UNIDUunidu.hrSAML
636.Praksa FFZGffzg.hrCAS
637.Pregled statusa pristupa Internetu putem DUO.CARNet uslugecarnet.hrSAML
638.Pregled statusa pristupa Internetu putem MetroCARNet uslugecarnet.hrSAML
639.Pregled statusa pristupa Internetu putem OptiCARNet uslugecarnet.hrSAML
640.Pregled statusa pristupa Internetu putem Stick2CARNet uslugecarnet.hrSAML
641.Pregled statusa pristupa Internetu putem Tele2CARNet uslugecarnet.hrSAML
642.Prehrambeno-biotehnološki fakultet - Baza podataka djelatnikapbf.hrSAML
643.Prehrambeno-biotehnološki fakultet - Znanstveni projektipbf.hrSAML
644.Prijava na web stranicu Odjela za biologijuunios.hrSAML
645.Pristup vanjskih članova UV Srca na intwikisrce.hrSAML
646.PRO-MIL d.o.o, elektronički udžbenicipro-mil.hrSAML
647.Produkcijska Wordpress stranica OŠ Matije Petra Katančića Valpovoskole.hrSAML
648.Profil Klett, elektronički udžbeniciprofil-klett.hrSAML
649.Program za praćenje studentskih praksiunist.hrSAML
650.ProMDM za škole - sustav za upravljanje mobilnim uređajimacarnet.hrSAML
651.Prometna učilicacarnet.hrSAML
652.PROPYXpro-mil.hrSAML
653.Proxy - bazepravo.hrSAML
654.Proxy za pristup portalu elektroničkih izvoransk.hrSAML
655.Računalni klaster za potrebe Isabella radionicesrce.hrOIDC
656.Rasip - Računalni sustav za organizaciju i razmjenu datotekaffzg.hrSAML
657.Registar resursasrce.hrSAML
658.registrar.carnet.hrcarnet.hrSAML
659.Rektorat Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
660.Repozitorij Doktorske škole Sveučilišta Josipa Jurja u Osijekuunios.hrSAML
661.Repozitorij Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebufsb.hrSAML
662.Repozitorij Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebugrad.hrSAML
663.Repozitorij KBC Osijekkbo.hrSAML
664.Repozitorij Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević"bfm.hrSAML
665.Repozitorij koda sustava NCC Hrvatskasrce.hrSAML
666.Repozitorij Poslovnog veleučilišta Zagrebpvzg.hrSAML
667.Repozitorij sveučilišnih studija, centara i službi Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
668.Repozitorij Veleučilišta Marko Marulić u Kninuveleknin.hrSAML
669.Repozitorij Veleučilišta u Bjelovaruvub.hrSAML
670.Rezervacija prostorija Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
671.rezervacije.carnet.hrcarnet.hrSAML
672.RIT Croatia - digitalni repozitorijacmt.hrSAML
673.Riteh indeks - razvojno okruženjeriteh.hrSAML
674.Riteh indeks stranica s web aplikacijama namjenjenim studentima Tehničkog fakulteta u Rijeciriteh.hrSAML
675.SCPU KONTO portal za studenteunipu.hrSAML
676.Scriptrunnercarnet.hrSAML
677.Setcor Geant Customer Portalsetcor.hrSAML
678.Sketchpadcarnet.hrSAML
679.SPEEDirb.hrSAML
680.Spot.oneSAML
681.Srce eduMeetsrce.hrOIDC
682.Srce osTicketsrce.hrCAS
683.SRCE RAsrce.hrSAML
684.Srce Xen Orchestra Portalsrce.hrSAML
685.Središnji web Geodetskog fakultetageof.hrSAML
686.SSP stres testsrce.hrSAML
687.Stari web Agronomskog fakultetaagr.hrSAML
688.STATUSweb - web aplikacijauniri.hrSAML, OIDC
689.STEM stipendijemzos.hrSAML
690.Stemi LabOIDC
691.Stručna praksafpz.hrCAS
692.Stručna praksa - Geotehnički Fakultet - Sveučilište u Zagrebugfv.hrCAS
693.Stručna praksa na Građevinskom fakultetugrad.hrSAML
694.Studentski intranet Sveučilišta Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSAML
695.Studentski raspored za studente FERIT-aetfos.hrSAML
696.Studij inženjerstvaunizg.hrSAML
697.sup-sandboxsrce.hrSAML
698.Sustav evidencije nastave Kineziološkog fakulteta Splitkifst.hrSAML
699.Sustav Matomo - Devsrce.hrSAML, OIDC
700.Sustav Moodle za potrebe projekta CroQCIsrce.hrSAML
701.Sustav OsTicket - produkcijasrce.hrSAML, OIDC
702.Sustav OsTicket - testsrce.hrSAML, OIDC
703.Sustav prijava na web forme Ministarstva znanosti i obrazovanjamzos.hrSAML
704.Sustav Puhsrce.hrSAML
705.Sustav Wazuhsrce.hrOIDC
706.Sustav za automatiziranu evaluaciju računalnih programariteh.hrSAML
707.Sustav za automatiziranu evaluaciju računalnih programariteh.hrSAML
708.Sustav za automatiziranu evaluaciju studentskih rješenja iz kolegija Baze podatakariteh.hrSAML
709.Sustav za automatsko podešavanje eduroam-a (instaler.eduroam.hr)srce.hrSAML
710.Sustav za automatsko podešavanje eduroam-a (installer.eduroam.hr)srce.hrSAML
711.Sustav za digitalno obrazovanjeskole.hrSAML
712.Sustav za e-učenje SUMARUM Sveučilišta u Mostarusum.baSAML
713.Sustav za on-line prijavljivanje na tečajeve Srcasrce.hrSAML
714.Sustav za provjeru funkcionalnosti novih verzija programskih jezika PHP i Javasrce.hrSAML
715.Sustav za upravljanje korisnicima CRO NGI-jasrce.hrSAML
716.Sustav za webinare Centra za e-učenje Srcasrce.hrSAML
717.Sustav za webinare Centra za e-učenje Srca (webinari.srce.hr)srce.hrSAML
718.Sveučilište u Rijeci, Odjel za fiziku - ISVURIuniri.hrSAML
719.Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel za forenzične znanosti - E-learning portalunist.hrSAML
720.Sveučilište u Zagrebu, Centar za istraživanje, razvoj i transfer tehnologijeunizg.hrSAML
721.sys.backupcarnet.hrSAML
722.sys.dnscarnet.hrSAML
723.sys.monitorcarnet.hrSAML
724.sys.portalcarnet.hrSAML
725.Šah uz školusahklube4.hrSAML
726.Šestarirb.hrSAML
727.Školski portalskolskaknjiga.hrSAML
728.Tečajevi Srca - Sustav za udaljeno učenjesrce.hrSAML
729.Tempus OPUSunizg.hrSAML
730.UFRI ISVUuniri.hrSAML
731.Ugovoristucsb.hrSAML
732.UNIPU Konto portal za djelatnikeunipu.hrSAML
733.Vidra javni testsrce.hrSAML
734.vijece.gfos.hrgfos.hrSAML
735.Vijeće korisnika CARNetacarnet.hrSAML
736.voopIXcarnet.hrSAML
737.VPN - bazepravo.hrSAML
738.Vrednovanje digitalne zrelosti školafoi.hrSAML
739.WeaPay - digitalni studentski novčanikwea.systemsOIDC
740.Web Agronomskog fakultetaagr.hrSAML
741.Web aplikacija - raspored satisfzg.hrSAML
742.Web aplikacija Baza poduzećaSAML
743.Web aplikacija cvsecure za PMFpmf.hrSAML
744.Web aplikacija HASS za prijavu i registraciju studenata na akademska sportska natjecanjaunisport.hrSAML
745.Web aplikacija KBSD-akbsd.hrCAS
746.Web aplikacija scst-a za iznajmljivanje smještaja studentimaunist.hrCAS
747.Web aplikacija upisi.pmf.hrpmf.hrSAML, OIDC
748.Web aplikacija za alumnije PMFpmf.hrSAML
749.Web aplikacija za evidenciju izvođenja nastavepmfst.hrSAML
750.Web aplikacija za generiranje zadataka i zadaćaskole.hrOIDC
751.Web aplikacija za glasanjesumfak.hrSAML
752.Web aplikacija za izdavanje studentskih ugovora - SC Rijekascri.hrSAML
753.Web aplikacija za izdavanje ugovora elektroničkim putemscka.hrSAML
754.Web aplikacija za karijerni centar PMFpmf.hrSAML
755.Web aplikacija za podršku nabave računalne opremevef.hrSAML
756.Web aplikacija za podršku poslovanja Srcasrce.hrSAML
757.Web aplikacija za praćenje izvedbe stručne praksevevu.hrSAML
758.Web aplikacija za pregled studentskih ugovorascsi.hrSAML
759.Web aplikacija za pregled studentskih ugovora Veleučilišta "Lavoslav Ružička" u Vukovaruvevu.hrSAML
760.Web aplikacija za sjednice Odjela za fiziku u Osijekuunios.hrSAML
761.Web aplikacija za sjednice Senata Sveučilišta u Osijekuunios.hrSAML
762.Web aplikacija za stručne prakse - FSB Zagrebfsb.hrSAML
763.Web aplikacija za stručne prakse - PMF Zagrebpmf.hrSAML
764.Web aplikacija za upis semestrapmf.hrSAML
765.Web aplikacija za upis u knjižnice u sustavu Crolistsvkst.hrSAML
766.Web aplikacija za upravljanje provođenjem stručne prakse studenata Veleučilišta Velika Goricavvg.hrSAML
767.Web Centra za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizmaunipu.hrSAML
768.Web Fakulteta ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"unipu.hrSAML
769.Web Fakulteta ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"unipu.hrSAML
770.Web Fakulteta informatike u Puliunipu.hrSAML
771.Web Fakulteta političkih znanostifpzg.hrSAML
772.Web Fakulteta prirodnih znanosti u Puliunipu.hrSAML
773.Web Fakulteta za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studijeunipu.hrSAML
774.Web Fakulteta za odgojne i obrazovne znanostiunipu.hrSAML
775.Web Filozofskog fakulteta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSAML
776.Web Filozofskog fakulteta u Splituffst.hrSAML
777.Web Filozofskog fakulteta u Splituffst.hrSAML
778.Web FKIT-afkit.hrSAML
779.Web Građevinskog fakultetagrad.hrSAML
780.Web Hrvatske akademije znanosti i umjetnostihazu.hrSAML
781.Web i intranet Edukacijsko-rehabilitacijskog fakultetaerf.hrSAML
782.Web i intranet Veleučilišta u Karlovcuvuka.hrSAML
783.Web Istarskog veleučilištaiv.hrSAML
784.Web Kineziološkog fakultetakif.hrSAML
785.Web Medicinskog fakulteta u Puliunipu.hrSAML
786.Web Muzičke akademije Sveučilišta u Puliunipu.hrSAML
787.Web Odjela za informacijsko-komunikacijske tehnologijeunipu.hrSAML
788.Web Odjela za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studijeunipu.hrSAML
789.Web Odjela za prirodne i zdravstvene studije opzs.unipu.hrunipu.hrSAML
790.Web Odjela za tehničke studijeunipu.hrSAML
791.Web portal Instituta Ruđer Boškovićirb.hrSAML
792.Web Pravnog fakulteta u Zagrebupravo.hrSAML
793.Web Prirodoslovno-matematičkog fakultetapmf.hrSAML
794.Web Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebupmf.hrSAML
795.Web sjedište Ekonomskog fakulteta u Rijeci na uniri.hr domeniefri.hrSAML
796.Web sjedište Pravnog fakulteta u Zagrebupravo.hrSAML
797.Web sjedište sustava nadzora AAI@EduHrsrce.hrSAML
798.Web sjedište wiki servisa Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
799.Web sjedište wiki servisa Fakulteta filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebuffrz.hrSAML
800.Web sjedište wiki servisa Ministarstva znanosti, obrazovanja i sportamzos.hrSAML
801.Web sjedište www.eduroam.hrsrce.hrSAML
802.Web Stomatološkog fakultetasfzg.hrSAML
803.Web stranica FERIT-aetfos.hrSAML
804.Web stranica Odjela za matematiku Svečilišta u Osijekuunios.hrSAML
805.Web stranice Ekonomskog fakulteta u Rijeciefri.hrSAML
806.Web stranice Fakulteta hrvatskih studijafhs.hrSAML
807.Web stranice FERIT-aetfos.hrSAML
808.Web stranice HUP-ove inicijative za mladeefos.hrSAML
809.Web stranice Sveučilišta u Osijekuunios.hrSAML
810.Web Studija Energetike Sveučilišta u Zagrebu u Šibenikuunizg.hrSAML
811.Web Studijskog programa Vojnih studijaunizg.hrSAML
812.Web Sveučilišne knjižnice u Puliunipu.hrSAML
813.Web Sveučilišnog računskog i informacijskog centra u Puliunipu.hrSAML
814.Web Sveučilišta Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSAML
815.Web Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeciriteh.hrSAML
816.Web Tehničkog fakulteta u Puliunipu.hrSAML
817.Web usluge AAI@EduHr: autentikacijski proxy za društvene mrežesrce.hrSAML
818.Web Znanstveno-tehnološkog instituta VISIOunipu.hrSAML
819.Web-aplikacija AGR online upisiagr.hrCAS
820.Web-aplikacija AGR za plaćanjeagr.hrCAS
821.Web-aplikacija baza projekata EFZGefzg.hrSAML, CAS
822.Web-aplikacija FOI online upisifoi.hrCAS
823.Web-aplikacija Izvedbeno nastavni planuniri.hrOIDC
824.Web-aplikacija koja prati prisutnost studenata na nastaviaspira.hrSAML, CAS
825.Web-aplikacija Matematičkog odsjeka PMF-a za predaju i evaluaciju studentskih zadaćapmf.hrSAML
826.Web-aplikacija Metelwin za prikaz kataloga knjižnica.foi.hrSAML
827.Web-aplikacija PMF-a za administraciju projekatapmf.hrSAML
828.Web-aplikacija rasporedaaspira.hrSAML
829.Web-aplikacija studenti.hr za razmjenu studentskih materijalaSAML
830.Web-aplikacija za evidenciju prisustva učenika na praktičnoj nastaviasoo.hrSAML
831.Web-aplikacija za Natjecateljsko programiranjefer.hrSAML
832.Web-aplikacija za pregled studentskih ugovoraunizd.hrSAML
833.Web-aplikacija za prijavu HRZOO resurse Supek i Vrancic.srce.hrSAML
834.Webaplikacija Potresgrad.hrSAML
835.WebArgosypmf.hrSAML
836.WebEd Classroom Management sustavcarnet.hrSAML
837.WebMailcarnet.hrFWS
838.Wiki Fakulteta hrvatskih studijafhs.hrSAML
839.Wiki Farmaceutsko-biokemijskog fakultetapharma.hrSAML
840.Zbirke Hrvatskog arhiva webansk.hrSAML