Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o usluzi

eduroam usluga Fakulteta hrvatskih studija


Opis resursa:

  • eduroam usluga Fakulteta hrvatskih studija

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija

Globalni servis kojem resurs pripada (ako je dio neke veće cjeline):

  • eduroam

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://www.eduroam.hr/

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • https://eduroam.fhs.hr/

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:

  • https://www.eduroam.hr/user_info.php

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Računalna služba; E-mail: informaticar@fhs.hrNatrag na popis