Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o usluzi

eduroam usluga NASTAVNOG ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO DR. ANDRIJA ŠTAMPAR


Opis resursa:

  • Bežični pristup putem eduroam mreže

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DR. ANDRIJA ŠTAMPAR

Globalni servis kojem resurs pripada (ako je dio neke veće cjeline):

  • eduroam

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • http://www.eduroam.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • http://installer.eduroam.hr

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Ana Vlahović; E-mail: ana.vlahovic@stampar.hr
  • Naziv kontakta: Željko Ležaić; E-mail: zeljko.lezaic@stampar.hrNatrag na popis