Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o usluzi

eduroam usluga Istarskog veleučilišta


Opis resursa:

  • eduroam usluga pristupa Internetu Istarskog veleučilišta - Università Istriana di scienze applicate

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Istarsko veleučilište - Universita Istriana di scienze applicate

Globalni servis kojem resurs pripada (ako je dio neke veće cjeline):

  • eduroam

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://www.iv.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • http://www.eduroam.hr/user_info.php

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Marko Turk; E-mail: mturk@iv.hrNatrag na popis